لیزر حالت جامد پیوسته

عملکرد موج پیوسته(CW) یک منبع نوری به این معنی است که آن منبع به صورت پیوسته و نه پالس گونه عمل می کند. برای لیزر، عملکرد پیوسته این مفهوم را می رساند که آن لیزر پیوسته پمپ می شود و پیوسته لیزر تابش می کند. به عنوان مثال لیزر هلیوم نئون با طول موج 632 نانومتر یک لیزر موج پیوسته گازی است.  لیزر حالت جامد پیوسته دمش دیودی از یک یا مجموعه دیود جهت پمپ یک محیط (بلور) جامد در درون یک مشدد تشکیل شده است. مجموعه پرتوفن لیزرهای حالت جامد دمش دیودی موج پیوسته در طول موج فروسرخ و مرئی را در رنج های توانی و شرایط عملکردی مختلف ارائه می کند.

لیزر PF-ECW– لیزرهای کوچک و جمع و جور با طول موج های مرئی و فروسرخ نزدیک

لیزر PF-SCW– لیزرهای توان بالای موج پیوسته با طول موج 1064 نانومتر

 

لیزر PF-ECW-T– سیستم لیزری حالت جامد پیوسته در دو طول موج فرو سرخ و مرئی به منظور مقاصد آموزشی

محصولات

PF-ECW

خانواده لیزرهای موج پیوسته با کیفیت لکه عالی با پوشش محدوده طیفی فروسرخ و مرئی

PF-SCW

خانواده لیزرهای توان بالای موج پیوسته تا توان 70 وات

PF-ECW-E

لیزر حالت جامد موج پیوسته با هدف آموزش مفاهیم مربوطه به لیزرهای حالت جامد و اپتیک غیر خطی

با ما در ارتباط باشید

    captcha