تمیز کاری لیزری

تمیزکاری لیزری عبارت است از حذف آلاینده ها یا ناخالصی های فیزیکی تشکیل شده روی سطح و بستر اصلی یک ماده با استفاده از تابش لیزر. در این روش با استفاده از لیزر سطح قطعات مختلف از مواد زاید، زنگ زدگی و خوردگی در فرآیندی غیر تماسی، بدون نیاز به مواد کمکی، سریع و مناسب برای محیط زیست پاک می شود. تمیز کاری لیزری تنها لایه زاید دارای جذب در طول موج لیزر را از روی سطوح حذف می کند و به سطح پایه ماده اصلی آسیبی وارد نمی کند. معمولا طول موج لیزر به گونه ای انتخاب می شود که برای ماده اصلی ببیشترین انعکاس را داشته باشد.

برای انجام تمیز کاری لیزری بیشتر از لیزرهای پالسی استفاده می شود. توان لیزری استفاده شده در این روش از مرتبه چند ده وات تا چند کیلو وات می باشد که بستگی به ضخامت لایه زاید دارد. این روش بیشتر برای تمیز کاری فلزت استفاده می شود. اما می توان برای پاک کردن سایر سطوح و مواد مختلف نیز استفاده کرد.

با ما در ارتباط باشید

    captcha