بلورها

بلور یک ماده جامد است که عوامل سازنده آن مثل اتم ها یا مولکول ها در یک ساختار میکروسکوپی با نظم بسیار زیاد مرتب شده اند و یک شبکه بلوری تشکیل می دهند که در تمامی جهات گسترده و تکرار می شود که بسته به نوع ساختار در کاربری های متفاوت قابل استفاده است. بلور هایی که در اینجا معرفی می شوند وظیفه تولید و تغییر طول موج و کاربری در سیستم های لیزری دارند. بسته به نوع بلور استفاده شده در چیدمان لیزری می توان به تولید لیزر، تقویت لیزر، پالسی کردن لیزر و تغییر طول موج لیزر پرداخت.

مجموعه پرتوفن با توجه به مطالعات انجام داده در زمینه لیزرهای حالت جامد قابلیت مشاوره و تامین این بلور ها را داراست. دسته بندی های ارائه شده در اینجا عبارتند از:

1. بلور های لیزری PF-CL- المان تولید و تقویت کننده لیزر در سیستم های لیزری حالت جامد

2. بلور های غیر خطی PF-CN- المان تولید هارمونیک های مختلف لیزری

3. بلور Q-سوییچ PF-CQ- المان تولید لیزر های پالسی

4- آون و کنترل کننده دما PF-CT- المان کنترل کننده دمای بلور های مختلف برای کاربری های خاص

محصولات

PF-CL

خانواده بلور های لیزری مربوط به تولید و تقویت لیزر و قابل استفاده در سیستم های لیزر حالت جامد

PF-CN

خانواده بلور های غیر خطی مربوط به تولید هارمونیک های مختلف لیزری

PF-CQ

خانواده بلور های Q-سوییچ مربط به تولید لیزر های پالسی

PF-CT

خانواده آون و کنترل کننده مربوط به کنترل دمای بلور های خاص جهت کاربری مناسب

با ما در ارتباط باشید

    captcha