قطعات الکترونیک

قطعات الکترونیکی المان هایی هستند که در سیستم های لیزری استفاده می شوند. این قطعات به منظور راه اندازی سیستم، انجام تنظیمات دلخواه، و یا فرمان دادن به قسمت های مختلف سیستم استفاده می شوند. اداوات الکترونیکی ارائه شده در این قسمت عبارتند از:

1- اسکنرها- PF-ES– المان منتقل کننده نور در صفحه XY

2- کارت های حکاکی- PF-EC– المان کنترل کننده در لیزرهای حکاکی

3- کنترل کننده های دما- PF-ET– المان کنترل کننده دما

4- منابع جریان پیوسته و پالسی- PF-EP– المان تولید کننده جریان الکتریکی

محصولات

PF-ES

اسکنر های دو بعدی المان های تغییر دهنده مسیر حرکت نور درون صفحه برای ترسیم شکل

PF-EC

کارت های حکاکی المان های فرمان دهنده برای انجام حکاکی

PF-ET

برد های الکتریکی با قابلیت تنظیم و کنترل دما

PF-EP

برد ها و منابع جریان پیوسته و پالسی

با ما در ارتباط باشید

    captcha